วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้…

Read More

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มพลังใจวัยทีน”

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะชีวิ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยสังคม และ กิจกรรมสานสัมพันธ์แผนกก…

Read More

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร”

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การซ่อมเค…

Read More

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Inter Link cam plus Tour 2020”

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Inter Link c…

Read More

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ โรงเรียนอมตวิทยา ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชน ในอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพหลัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ โรงเรียนอมตวิทยา ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชน ในอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกัน…

Read More

ขบวนแห่ กฐินสามัคคี ร่วมกับชุมชน อำเภอหนองสองห้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อ…

Read More

กองกฐินสามัคคี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อ…

Read More