วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่2/2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่2/2561 ณ โรง…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมเดินขบวน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมเดินขบวน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ๖๑ เมื่อวันพหัส ที่ ๒๒ เด…

Read More