ถวายราชสดุดี ร.๖เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำการถวายราชสดุดี โดยมีผู้อำ…

Read More