พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอมตะวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 7 มีนาคม 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกา…

Read More

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช ปวส ปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงคว…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รองฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นายกองค์การวิชาชีพ วทอ. ของปี 60 และ ปี61 เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเสียสละ มานะ อดทน จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียรที่ช่วยเหลืองาน กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเข้มแข็งและสามัคคีกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รอ…

Read More