ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 4

การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4 โดยมี …

Read More

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่หยุดนิ่ง Never Stand Stil

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร…

Read More