ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโพดุล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรีย…

Read More