โครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่มของสาขาการโรงแรม…

Read More

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง โดย…

Read More