แบ่งปัน ขนม นม และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ได้นำปัจจัยในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ…

Read More

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ขันช้อน ผุ…

Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ…

Read More

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่ ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน …

Read More