สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มพลังใจวัยทีน”

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะชีวิ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยสังคม และ กิจกรรมสานสัมพันธ์แผนกก…

Read More

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร”

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การซ่อมเค…

Read More

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Inter Link cam plus Tour 2020”

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Inter Link c…

Read More

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ…

Read More