พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาติฯ พร้อ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ เทศบาลหนองสองห้อง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองหูลิง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีการปฏิบัติตัวดี ซึ่งเป็นผู้ไม่ขาดเรียน ไม่ลา ไม่สาย และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More

แผนกช่างพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”

แผนกช่างพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมความปลอดภัยในการ…

Read More