ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะมีความห่วงใยในความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน – นักศึกษา จึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาการบัญชี 1 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาการบัญชี 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสา…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานไปพำนักหรือไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ดังนี้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีก…

Read More

📌📌วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 📱💻สมัครออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/uDXSjhJgw8Wr5yc6A 😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และโรงเรียนอมตวิทยา สุขสันต์วันสงกรานต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และโรงเรียนอมตวิทยา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย นายอภิชาติ เกตุภูเขียวรองผู้อำนวยการการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู นักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติตนดี เป็นแบบอย่างให้แก่ นักเรียน นักศึกษา โดยนำสิ่งของที่มิใช่ของตน แจ้ง เพื่อติดตามหาเจ้าของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอยกย่องการทำความดีและขอให้ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี ตลอดไป

Read More