วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัด โครงการ วทอ.รู้ทัน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัด โครงการ วทอ.รู้ทัน ป้องกันเชื้อไ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มีการปรับเปลี่ยนการแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มีการปรับเปลี่ยนการแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้สอดคล้องก…

Read More