กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 16 พฤษภาคม  2561   วันปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่
วันที่ 17-18 พฤษภาคม  2561   วันเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน-นักศึกษาใหม่

**************************** 

วันที่ 21 พฤษภาคม  2561   วันเปิดเทอม  (นักเรียน-นักศึกษาทุกคน มาเรียนตามปกติ)