วันคล้ายวันเกิด ท่านผู้รับใบอนุญาต

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ : คณะผู้บริหาร นำโดยท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และคณะครู พร้อมกับนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันมอบของขวัญวันเกิด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้รับใบอนุญาต (ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ อายุยืนนาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากชาววิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ