แนะแนวจากบริษัท ฟูจิตสึฯ ชลบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัทอินเตอร์ โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ชลบุรี เข้ามาให้การแนะแนวการเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ หากนักเรียนนักศึกษา คนใด สนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี