เปิดการเรียนการสอนวันแรกของ 2/2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ พบปะนักเรียนนักศึกษา เนื่องในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็น ศิริมงคล เนื่องในการเปิดการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562