วันที่ 14 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้ามารับรายงานตัวในวันนี้ อย่างมากมาย