แบ่งปัน ขนม นม และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ได้นำปัจจัยในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายวัดวัดนิเวศน์วิทยาราม จำนวน 10,074.50 บาท และได้แบ่งปันสิ่งของ เช่น ขนม นม และอาหารแห้งอื่น ๆ ใส่ตู้ปันสุข
ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
1. ตู้ปันสุขโรงพยาบาลหนองสองห้อง
2. ตู้ปันสุขโรงเรียนอมตวิทยา
3. ตู้ปันสุขวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
เพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ ให้กับผู้ที่ต้องการหรือประสบปัญหาในช่วงเชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาด #หยิบแต่พอดี_มีก็แบ่งปัน