วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ดำเนินการสอบวัดและประเมินผลปลายภาค นักเรียน-นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เสร็จสิ้น ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จึงขอปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565