วันที่ 24 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะส่งนักศึกษา ระดับ ปวส.1 จำนวน 120 คนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ กับ บริษัท ซัมมิทแหลมฉบัง โอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด และ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล ( ประเทศไทย จำกัด ) นิคมอุตสาหกรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น เวลา 1 ปี