วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ รับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาใหม่ เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ที่จบ ม.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รับผู้ที่จบ ปวช.3 ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครและมอบตัว ไม่เกิน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 📱💻สมัครออนไลน์ได้เลย 😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรสอบถามเพิ่มเติม โทร 043-491 515 อ.ปวิช 082-665-1455 อ.อภิชาติ 082-363-4605

https://forms.gle/bJty39wb6myYRcnH9 📱💻สมัครออนไลน์ได้เลย