วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยในวันลอยกระทง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ ชุมชนรัตนวารี เทศบาลหนองสองห้อง ประจำปี 2565 ณ บริเวณหนองหูลิง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น