📌📌วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ #รอบโควต้า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ #รอบโควต้า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/ACdjaApXSnh2Hk746 กดลิ้งค์สมัครออนไลน์
สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-491 515 อ.ปวิช 082-665-11455 อ.อภิชาติ 082-363-4605มีทุน เรียนดี จิตอาสา และกีฬา สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.สาขาที่เปิดสอนระดับปวช. #พาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาการโรงเเรม
#อุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ระดับปวส. #บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
#อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาการโรงเเรม
#อุตสาหกรรม
สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์

😁