ก้าวสำคัญของอนาคต….เริ่มที่นี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ สมัครด่วน ประจำปีการศึกษา 2566

ก้าวสำคัญของอนาคต….เริ่มที่นี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
สมัครด่วน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัคร มอบตัว รายงานตัว ทุกวัน
18 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมผู้ปกครอง
22 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นักเรียน ปวช. รับชุดเครื่องแบบฟรี
นักศึกษา ปวส. รับชุดเครื่องแบบสวัสดิการของวิทยาลัย 600 บาท
สมัครออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/ACdjaApXSnh2Hk746
สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. มีทุน เรียนดี จิตอาสา และกีฬา สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. สาขาที่เปิดสอน

ระดับปวช.

พาณิชยกรรม

สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาการโรงเเรม

อุตสาหกรรม

สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปวส.

บริหารธุรกิจ

สาขาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาการโรงเเรม

อุตสาหกรรม

สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์