📣📣วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ส่งเสริมผู้เรียนด้านสายอาชีพ มอบโอกาส อีกครั้ง ทุนเรียนดี เรียนฟรี ‼️โควต้ารอบที่ 2 50ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2567

#เรียนอาชีวศึกษาดี ระหว่างเรียนมีรายได้
สมัครและมอบตัวได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/TRabQ5c7stfxdC1G9
สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-491 515 อ.ปวิช 082-665-1455 อ.อภิชาติ 082-363-4605
สาขาที่เปิดสอน
ระดับปวช.
#พาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาการโรงเเรม
#อุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ระดับปวส.
#บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
#อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาการโรงเเรม
#อุตสาหกรรม
สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์