ผลงานทางวิชาการนักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2562 สาขาไฟฟ้ากำลัง

แบบสรุปสุดยอดนวักรรมอาชีวศึกษา ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดนอนนา)

แบบสรุปสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไดนาโมรถยนต์