วันวชิราวุธและพิธีประดับแถบสองสีลูกเสือ 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดวันวชิราวุธและพิธีประดับแถบสองสี กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภิชาติ เกตุภูเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวเปิดกองลูกเสือ และให้กำลังใจลูกเสือทุกนาย เพื่อให้มีกำลังใจในการฝึกลูกเสือวิสามัญต่อไป