ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
888 หมู่ 4   ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-491515
Email : amtech2012@outlook.co.th