วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย2562

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ #วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับ #สภากาชาดไทย ณ หอปร…

Read More

การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งดาวรุ่งมุ่งสู่ดาวและการประกวดชุดรีไซเคิล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่ง มุ่งสู่ดาว และการปร…

Read More