วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ป…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (สนใจสมรูปแบบออนไลน์ได้เลย)

😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.📞📱โทร 043-491515 ธุรการ 088…

Read More

ต้อนรับ อดีตคณบดีและคณาจารย์ ชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษาศาสตร์ มข.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ…

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาติฯ พร้อ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ เทศบาลหนองสองห้อง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองหูลิง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีการปฏิบัติตัวดี ซึ่งเป็นผู้ไม่ขาดเรียน ไม่ลา ไม่สาย และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More