วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ส่งผลงาน การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ส่งผลงาน การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในโคร…

Read More

📣📣✨ขอแสดงความยินดี✨📢📢 _________นายปวริศ ชาติทอง ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชนะการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประจำปีการศึกษา 2564

Read More

ผลคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 2564

อันดับที่ 1 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจอันดับที่ 2 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์อันดับที่ 3 ชมรมวิช…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัด โครงการ วทอ.รู้ทัน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัด โครงการ วทอ.รู้ทัน ป้องกันเชื้อไ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และโรงเรียนอมตวิทยา สุขสันต์วันสงกรานต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และโรงเรียนอมตวิทยา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย นายอภิชาติ เกตุภูเขียวรองผู้อำนวยการการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู นักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติตนดี เป็นแบบอย่างให้แก่ นักเรียน นักศึกษา โดยนำสิ่งของที่มิใช่ของตน แจ้ง เพื่อติดตามหาเจ้าของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอยกย่องการทำความดีและขอให้ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี ตลอดไป

Read More