สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการอบรมประจำปีการศึกษา 2563

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิว…

Read More

การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งดาวรุ่งมุ่งสู่ดาว ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่ง มุ่งสู่ดาว ประจำปีก…

Read More

คณะผู้บริหาร โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับในอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองสองห้อง

Read More

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ทำความร่วมมือกับ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนในสถานประกอบการจริง

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน &#8220…

Read More

การแข่งขันฟุตซอล ปลอดยาเสพติด “AMTECH คัพ” ครั้งที่ 16

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล ปลอดยาเสพติด “AMTECH คัพ” คร…

Read More

แบ่งปัน ขนม นม และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ได้นำปัจจัยในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ…

Read More

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ขันช้อน ผุ…

Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ…

Read More