การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งดาวรุ่งมุ่งสู่ดาวและการประกวดชุดรีไซเคิล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่ง มุ่งสู่ดาว และการปร…

Read More

ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้…

Read More