วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา วันที่ 23 พฤษภาค…

Read More

ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2559

ประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2559 วันเสาร์ ที่17 มิถุนายน 2560 ณ หอประช…

Read More