โครงการศึกษาดูงานครูโรงเรียนอมตวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

โครงการศึกษาดูงานครูโรงเรียนอมตวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 28-30 เมษายน 2562 ณ.หาดเจ้าหล…

Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านไทยนิยมวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2561…

Read More

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอมตะวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 7 มีนาคม 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกา…

Read More

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช ปวส ปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงคว…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รองฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นายกองค์การวิชาชีพ วทอ. ของปี 60 และ ปี61 เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเสียสละ มานะ อดทน จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียรที่ช่วยเหลืองาน กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเข้มแข็งและสามัคคีกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รอ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้นำ นร-นศ แผนกช่างอุตสาหกรรมไปซ่อมบำรุงอุปกรณัม เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้นำ นร-นศ แผนกช่างอุตสาหกรรมไปซ่อมบำรุงอุปกรณัม เครื่องใช้ไฟฟ้า ที…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00-13:00น. ณ. โรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชนประจำปีการศึกษา 2561 ใ…

Read More

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา2651 วันที่6-8 กุมภาพันธ์ 2652 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

พิธีเปิด กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา2651 วันที่6-8 กุมภาพันธ์ 2652 ณ วิท…

Read More