รางวัล ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง