วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ป…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (สนใจสมรูปแบบออนไลน์ได้เลย)

😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.📞📱โทร 043-491515 ธุรการ 088…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อเป็นการเ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***(พิเศษ…ในรูปแบบออนไลน์ได้เลย)*** 😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยมีลิงค์สมัครออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/uDXSjhJgw8Wr5yc6A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBq_2pTsCcWhZOV1gPfrdbKBCL9lRGS8OOY0YOklVeTyXMw…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***(พิเศษ…ในรูปแบบออนไลน์ได้เลย) ***สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยมีลิงค์สมัครออนไลน์ได้เลย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***(พิเศษ…ในรูปแบบออนไ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

👉❤รอบโควต้า ทุนเรียนดี เรียนฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประกาศ มาตรการ ข้อปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบ 2 ในระหว่างช่วงที่ปิด เทศกาลปีใหม่ และในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้

Read More

ต้อนรับ อดีตคณบดีและคณาจารย์ ชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษาศาสตร์ มข.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ…

Read More