กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ – สมัครและมอบตัวนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 16 มี.ค. 2562 – รายงานตัวขึ้นทะเบียน นักเรียนนักศึกษาใหม่ (รับชุด) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 15 พ.ค. 2562 – ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ 2562 16 – 17 พ.ค. 2562 – กิจกรรมแผนกสัมพันธ์ -เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 20 พ.ค. 2562 เปิดภาคเรียนมี่ 1/2562

กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ – สมัครและมอบตัวนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้…

Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านไทยนิยมวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2561…

Read More

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอมตะวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 7 มีนาคม 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นประกา…

Read More

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ปวช ปวส ปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงคว…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รองฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นายกองค์การวิชาชีพ วทอ. ของปี 60 และ ปี61 เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเสียสละ มานะ อดทน จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียรที่ช่วยเหลืองาน กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเข้มแข็งและสามัคคีกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รอ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครู สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สาขาพลศึกษา สาขาสารสนเทศ สาขาช่างยนต์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อสอบถามสมัคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 0614638883 0433491515

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครู สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สาขาพลศึกษา สาขาสารสนเทศ สาขา…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นร-นศ ที่ได้ไปแข่งขันทักษะวิขาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 33

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นร-นศ ที่ได้ไปแข่งขันทักษะวิขาชีพ ระดับชาติ ครั…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้นำ นร-นศ แผนกช่างอุตสาหกรรมไปซ่อมบำรุงอุปกรณัม เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้นำ นร-นศ แผนกช่างอุตสาหกรรมไปซ่อมบำรุงอุปกรณัม เครื่องใช้ไฟฟ้า ที…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00-13:00น. ณ. โรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชนประจำปีการศึกษา 2561 ใ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชนซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มีการแสดงวงดนตรีจากทางวิทยาลัย และให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ฟรีตลอดงาน

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชนประจำปีการศึกษา 2561 ใ…

Read More