วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***(พิเศษ…ในรูปแบบออนไลน์ได้เลย) ***สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยมีลิงค์สมัครออนไลน์ได้เลย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***(พิเศษ…ในรูปแบบออนไ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

👉❤รอบโควต้า ทุนเรียนดี เรียนฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประกาศ มาตรการ ข้อปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบ 2 ในระหว่างช่วงที่ปิด เทศกาลปีใหม่ และในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้

Read More

ต้อนรับ อดีตคณบดีและคณาจารย์ ชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษาศาสตร์ มข.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ…

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาติฯ พร้อ…

Read More