วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย2562

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ #วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับ #สภากาชาดไทย ณ หอปร…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครูผู้สอนครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูช่างยนต์ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครูผู้สอน ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูช่างยนต์ 1 อัตรา ส…

Read More

โครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่มของสาขาการโรงแรม…

Read More

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง โดย…

Read More