การป้องกันอุบัติเหตุจากจราจร และ เพศศึกษารอบด้าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะ…

Read More

พิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยวิท…

Read More

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต …

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข…

Read More

ประชุมผู้ปกครอง และชี้แจงผลการเรียนพร้อมรับอุปกรณ์เรียนฟรี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อ…

Read More