นายวรุต  มีตา    (อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์) รางวัลเชิดชูเกียรติ

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) วรุต มีตา
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) วรุต มีตา
งานวงจรดิจิตอล ปวช. วรุต มีตา
งานวงจรดิจิตอล ปวส. วรุต มีตา