วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครูผู้สอนครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูช่างยนต์ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครครูผู้สอน ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูช่างยนต์ 1 อัตรา ส…

Read More

โครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่มของสาขาการโรงแรม…

Read More

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง โดย…

Read More

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุโพดุล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรีย…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปีที่ 7”

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายส…

Read More