ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้มีผลงานดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสองห้อง

กิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 ปีการศึกาา 2563 ผู้บริหารคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับรางวัล…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563ตั้งแต่บัดนี้เป็นต…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีภายใน “กาสะลองเกมส์”ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน “กาสะลองเกมส์”ครั้งที่ 1…

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาติฯ พร้อ…

Read More

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงเรียนอมตวิทยา โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบู…

Read More

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ …

Read More