สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 #เฉพาะนักศึกษาระดับชั้น…

Read More

คณะผู้บริหาร โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับในอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองสองห้อง

Read More

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ทำความร่วมมือกับ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนในสถานประกอบการจริง

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BSA บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และอาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี ได้แนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BSA บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน &#8220…

Read More

โรงเรียนอมตวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครพนักงานสหการร้านค้า

โรงเรียนอมตวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครพนักงานสหการร้านค้า เริ่มรับสมัครตั…

Read More

การแข่งขันฟุตซอล ปลอดยาเสพติด “AMTECH คัพ” ครั้งที่ 16

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล ปลอดยาเสพติด “AMTECH คัพ” คร…

Read More

แบ่งปัน ขนม นม และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ได้นำปัจจัยในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ…

Read More