วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BSA บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และอาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี ได้แนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BSA บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน &#8220…

Read More

โรงเรียนอมตวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครพนักงานสหการร้านค้า

โรงเรียนอมตวิทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครพนักงานสหการร้านค้า เริ่มรับสมัครตั…

Read More