วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BSA บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และอาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี ได้แนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับเกียรติจาก บริษัท BSA บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้ามาแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และอาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี ได้แนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หากนักเรียนนักศึกษา คนใด สนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยภักดี