วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อเป็นการเ…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ***(พิเศษ…ในรูปแบบออนไลน์ได้เลย)*** 😁สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยมีลิงค์สมัครออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/uDXSjhJgw8Wr5yc6A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBq_2pTsCcWhZOV1gPfrdbKBCL9lRGS8OOY0YOklVeTyXMw…

Read More