กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ซึ่งมีการเชิญวิทยากรจาก สภ.หนองสองห้อง มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และในกิจกรรมยังมีการตอบปัญหาชิงรางวัล มอบของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ร่วมตอบคำถาม

no images were found