การตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา2560

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะได้รับการตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา2560
นำโดย ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง และคณะกรรมการจากสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น

no images were found