การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “กาสะลองเกมส์” ครั้งที่ 17’ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและคณะศิษย์เก่าร่วมงาน “กีฬาภายใน กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561