กิจกรรมนิทรรศการ Open College

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดบ้านAM-Tech College โดยมี ดร.ณษฐ์ ชาญประเสริฐ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
วันที่ 9-11 ม.ค. 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ