กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ – สมัครและมอบตัวนักเรียน/นักศึกษาใหม่

กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
– สมัครและมอบตัวนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
16 มี.ค. 2562 – รายงานตัวขึ้นทะเบียน นักเรียนนักศึกษาใหม่ (รับชุด) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
15 พ.ค. 2562 – ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ 2562
16 – 17 พ.ค. 2562 – กิจกรรมแผนกสัมพันธ์ -เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ
20 พ.ค. 2562 เปิดภาคเรียนมี่ 1/2562