วันประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่1/2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายปวิช ถ้วยแก้วรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้กล่าวเปิดงานวันประชุมผู้ปกครองและชี้แจงผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่1/2562 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ