วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต และดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิ์พระบรมราชินีนาถพระราชนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒