สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 #เฉพาะนักศึกษาระดับชั้น#ปวส #ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ตามตารางที่แนบมา
#ส่วนระดับชั้นปวช. #ทุกสาขาวิชา ยังคงเรียนตามปกติ ติดต่อสอบถามโทร 043-491515 หรือ Inbox เข้ามาที่ Facebook วิทยาลัยได้โดตยตรง