วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ เทศบาลหนองสองห้อง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองหูลิง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น