วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะทำความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 043-491515 Email : webmaster@amtech.ac.th facebook : https://www.facebook.com/Amtech.AM/​ website : http://amtech.ac.th/