กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วันอังคารที่ 19 – วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

สามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้จากที่นี่เลย
>>>> finaltest1-60 <<<<<