แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่1 และเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560

กำหนดการปิดภาคเรียนที่1 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
และเปิดภาคเรียนที่2 ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560