พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ (23 ต.ค. 60) เมื่อเวลา 08.29 น. ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง